Breastmilk is the best for babies up to 2 years of age and beyond. 
Important Notice: There is no substitute for breastmilk.

 
Ang gatas ng ina ang pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa. 
Mahalagang paalala: Walang anumang gatas na pwedeng ipalit sa gatas ng ina.

Bonamil 180g

SKU: 006086
₱102.00Price